Chọn lọc :
Vietnam
chưa
India
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.36 4.50 6.60 0.84 1.25 0.96 0.80 2.75 0.90
Crown 1.35 4.50 6.40 0.86 1.25 0.96 0.90 2.75 0.90
Ladbrokes 1.40 4.60 8.50 0.67 2.50 1.10
Bet365 1.36 4.50 6.50 0.88 1.25 0.98 0.85 2.75 1.00
SNAI 1.37 4.75 7.25
William hill 1.35 4.33 7.50 0.70 2.50 1.05
Betway 1.44 4.62 7.50 0.95 1.25 0.96 0.99 2.75 0.91
Easybet 1.33 4.50 6.40 0.87 1.25 0.97 0.92 2.75 0.92
Wade 1.36 4.60 7.50 0.88 1.25 0.95 0.90 2.75 0.95
Mansion88 1.35 4.40 6.80 0.90 1.25 0.94 0.94 2.75 0.88
Interwetten 1.40 4.80 7.25 1.05 1.50 0.70 0.70 2.50 1.05
10Bet 1.38 5.00 7.00 0.87 1.25 0.96 0.88 2.75 0.90
188Bet 1.35 4.50 6.40 0.87 1.25 0.97 0.91 2.75 0.91
12Bet 1.35 4.40 6.80 0.90 1.25 0.94 0.94 2.75 0.88
Sbobet 1.39 4.70 5.40 0.94 1.25 0.90 0.98 2.75 0.84
WewBet 1.34 4.54 6.40 0.88 1.25 0.96 0.89 2.75 0.93
18Bet 1.36 4.80 7.50 0.83 1.25 0.94 0.87 2.75 0.89
Pinnacle 1.38 4.94 8.13 0.85 1.25 1.01 0.87 2.75 0.97
HK 1.26 4.70 8.20 0.70 2.50 1.02
Bồ Đào Nha
chưa
Tây Ban Nha
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.18 3.11 3.01 0.94 0.25 0.86 0.80 2.25 0.90
Crown 2.38 3.25 3.15 1.05 0.25 0.85 0.91 2.25 0.97
Ladbrokes 2.35 3.20 3.10 1.10 2.50 0.67
Bet365 2.38 3.10 3.20 1.05 0.25 0.85 0.90 2.25 1.00
SNAI 2.30 3.25 3.20
William hill 2.30 3.10 3.10 1.05 2.50 0.70
Betway 2.27 3.21 2.97 1.05 0.25 0.87 0.94 2.25 0.96
Easybet 2.36 3.30 3.10 1.06 0.25 0.86 0.93 2.25 0.99
Wade 2.30 3.30 3.10 1.02 0.25 0.87 0.89 2.25 0.98
Mansion88 2.33 3.20 3.25 1.07 0.25 0.85 0.91 2.25 0.99
Interwetten 2.35 3.25 3.15 0.63 0.00 1.20 1.05 2.50 0.73
10Bet 2.30 3.35 2.95 1.01 0.25 0.82 0.83 2.25 0.95
188Bet 2.38 3.25 3.15 1.06 0.25 0.86 0.92 2.25 0.98
12Bet 2.33 3.20 3.25 1.07 0.25 0.85 0.91 2.25 0.99
Sbobet 2.32 3.30 2.91 1.05 0.25 0.87 0.91 2.25 0.99
WewBet 2.37 3.27 3.08 1.05 0.25 0.87 0.91 2.25 0.99
18Bet 2.30 3.15 3.25 0.99 0.25 0.84 0.88 2.25 0.94
Pinnacle 2.38 3.31 3.27 1.03 0.25 0.88 0.88 2.25 1.00
HK 2.20 3.05 2.90 0.99 0.25 0.78 1.02 2.50 0.70
Papua New Guinea
1
90'
0
Fiji
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Persipura Jayapura
chưa
Putra Delta Sidoarjo FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.29 4.50 8.00 1.00 1.50 0.80 0.70 2.75 1.10
SNAI
William hill 1.36 4.20 6.50 0.57 2.50 1.30
Betway
Easybet 1.34 4.20 6.40 1.00 1.50 0.72 0.70 2.75 1.11
Wade
Mansion88 1.21 5.20 9.60 0.79 1.50 1.01 0.82 3.00 0.98
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 1.21 5.20 9.60 0.79 1.50 1.01 0.80 3.00 1.00
Sbobet
WewBet 1.29 4.59 7.05 0.98 1.50 0.86 0.83 3.00 0.99
18Bet 1.33 4.90 8.00 0.86 1.50 0.89 0.81 3.00 0.93
Pinnacle 1.28 4.68 6.98 0.80 1.50 0.86 0.81 3.00 0.86
HK
Aizawl FC
chưa
Chanmari FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.35 4.35 6.50 0.87 1.25 0.89 0.78 2.50 0.98
Ladbrokes 0.75 2.50 0.95
Bet365 1.40 5.00 5.00 0.90 1.25 0.90 0.80 2.50 1.00
SNAI
William hill 1.35 3.90 7.50 0.80 2.50 0.91
Betway 1.35 4.35 6.50 0.86 1.25 0.90 0.78 2.50 0.98
Easybet 1.33 4.40 6.50 0.88 1.25 0.82 0.73 2.50 0.99
Wade 1.33 4.20 7.50 0.89 1.25 0.89 0.80 2.50 1.00
Mansion88 1.36 4.00 7.20 0.94 1.25 0.82 0.79 2.50 0.97
Interwetten
10Bet
188Bet 1.35 4.35 6.50 0.88 1.25 0.88 0.78 2.50 0.98
12Bet 1.36 4.00 7.20 0.94 1.25 0.82 0.79 2.50 0.97
Sbobet
WewBet 0.85 1.25 0.85 0.75 2.50 0.95
18Bet 1.39 4.40 7.50 0.88 1.25 0.86 0.78 2.50 0.97
Pinnacle 1.36 4.71 8.24 0.91 1.25 0.91 0.81 2.50 1.02
HK
Vanuatu U20
chưa
Solomon Islands
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Sulut United
chưa
Persewar Waropen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.80 3.40 3.75 0.88 0.50 0.93 1.00 2.50 0.80
SNAI
William hill 2.05 3.25 3.10
Betway
Easybet 2.03 3.30 2.90 0.85 0.25 0.85 0.97 2.50 0.81
Wade 1.95 3.20 3.25 0.85 0.50 0.89 1.00 2.50 0.80
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 2.04 3.24 3.09 0.89 0.50 0.95 1.01 2.50 0.81
18Bet 2.10 3.40 3.25 0.82 0.25 0.92 0.97 2.50 0.78
Pinnacle
HK
Galwar (w)
chưa
Hops FC (W)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 10.00 8.00 1.13 0.90 -2.25 0.90 0.90 4.00 0.90
SNAI
William hill
Betway
Easybet 10.00 8.00 1.11 0.90 -2.25 0.80 0.79 4.00 0.91
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Brunei Darussalam
chưa
Lao
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.10 3.95 1.61 0.80 -1.00 1.02 0.85 3.00 0.95
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill 5.00 3.80 1.57 0.60 2.50 1.25
Betway 4.51 3.93 1.55 0.88 -1.00 0.96 0.93 3.00 0.89
Easybet 4.10 4.00 1.59 0.83 -1.00 1.01 0.87 3.00 0.97
Wade 4.80 4.20 1.57 0.83 -1.00 1.00 0.88 3.00 0.98
Mansion88 4.30 3.80 1.58 0.65 -1.25 1.23 0.72 2.75 1.11
Interwetten
10Bet
188Bet 4.10 3.95 1.61 0.83 -1.00 1.01 0.86 3.00 0.96
12Bet 4.55 3.90 1.54 0.70 -1.25 1.16 0.72 2.75 1.11
Sbobet
WewBet
18Bet 4.80 4.10 1.61 0.68 -1.25 1.13 0.71 2.75 1.09
Pinnacle
HK
Persekat Tegal
chưa
PSCS Cilacap
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.63 2.80 2.63 0.90 0.00 0.90 0.85 2.25 0.95
SNAI
William hill 2.25 3.00 3.00
Betway
Easybet 2.60 2.80 2.50 0.90 0.00 0.80 0.81 2.25 0.96
Wade 2.45 2.90 2.70 0.90 0.00 0.90 0.85 2.25 0.95
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 2.62 2.79 2.62 0.84 0.00 1.00 0.86 2.25 0.96
18Bet 2.55 2.95 2.85 0.87 0.00 0.87 0.82 2.25 0.92
Pinnacle
HK
Putra Sinar Giri
chưa
Nusantara United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.36 3.80 7.50 0.90 1.25 0.90 1.00 2.50 0.80
SNAI
William hill 1.67 3.40 4.50
Betway
Easybet 1.34 3.80 7.70 0.90 1.25 0.80 0.97 2.50 0.81
Wade 1.40 3.25 6.00 0.90 1.25 0.89 1.00 2.50 0.80
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.37 3.83 7.55 0.94 1.25 0.90 1.01 2.50 0.81
18Bet 1.42 4.00 7.75 0.87 1.25 0.87 0.92 2.50 0.73
Pinnacle
HK
Gresik United
chưa
Persipa Pati
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.60 2.75 2.70 0.85 0.00 0.95 1.00 2.25 0.80
SNAI
William hill 2.60 2.75 2.70
Betway
Easybet 2.60 2.80 2.50 0.85 0.00 0.85 0.97 2.25 0.81
Wade 2.55 2.88 2.63 0.85 0.00 0.93 1.00 2.25 0.80
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 2.59 2.74 2.69 0.87 0.00 0.97 1.01 2.25 0.81
18Bet 2.65 2.90 2.75 0.82 0.00 0.92 0.97 2.25 0.78
Pinnacle
HK
PSIM Yogyakarta
chưa
Persela Lamongan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.40 3.00 2.75 0.78 0.00 1.03 0.90 2.25 0.90
SNAI
William hill 2.40 3.00 2.75
Betway
Easybet 2.38 3.00 2.60 0.78 0.00 0.92 0.86 2.25 0.91
Wade 2.40 3.00 2.70 0.78 0.00 1.02 0.90 2.25 0.90
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 2.38 2.98 2.73 0.80 0.00 1.04 0.89 2.25 0.93
18Bet
Pinnacle
HK
Karo United
chưa
Sriwijaya FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.50 3.20 2.50 0.90 0.00 0.90 1.00 2.25 0.80
SNAI
William hill 2.50 3.20 2.50
Betway
Easybet 2.48 3.20 2.35 0.90 0.00 0.80 0.97 2.25 0.81
Wade 2.55 3.00 2.55 0.90 0.00 0.90 1.00 2.25 0.80
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 2.48 3.17 2.48 0.92 0.00 0.92 1.01 2.25 0.81
18Bet
Pinnacle
HK
Uzbekistan
chưa
Costa
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.54 3.20 2.42 1.00 0.00 0.82 0.90 2.25 0.90
Ladbrokes 2.80 3.10 2.60 1.15 2.50 0.61
Bet365 2.88 3.25 2.38 1.00 0.00 0.85 0.80 2.25 1.05
SNAI
William hill 2.80 3.00 2.45 1.25 2.50 0.60
Betway 2.65 3.05 2.36 1.04 0.00 0.80 0.91 2.25 0.91
Easybet 2.50 3.20 2.40 1.01 0.00 0.83 0.92 2.25 0.92
Wade 2.70 3.20 2.50 1.00 0.00 0.85 0.87 2.25 1.00
Mansion88 2.71 3.10 2.33 1.08 0.00 0.76 0.89 2.25 0.93
Interwetten 2.75 3.20 2.45 0.95 0.00 0.75 1.20 2.50 0.60
10Bet
188Bet 2.54 3.20 2.42 1.01 0.00 0.83 0.91 2.25 0.91
12Bet 2.87 3.05 2.24 1.16 0.00 0.70 0.99 2.25 0.83
Sbobet 2.87 2.98 2.29 0.81 -0.25 1.03 1.00 2.25 0.82
WewBet 2.71 3.09 2.25 0.86 -0.25 0.98 0.98 2.25 0.84
18Bet 3.00 3.20 2.35 0.79 -0.25 0.98 0.96 2.25 0.80
Pinnacle
HK
MexicoU17
chưa
Czech Republic U17
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Venghnuai FC
chưa
Mizoram Police FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.08 3.40 2.91 0.86 0.25 0.90 0.88 2.50 0.88
Ladbrokes 0.85 2.50 0.85
Bet365 2.00 3.40 3.10 0.80 0.25 1.00 0.90 2.50 0.90
SNAI
William hill 2.10 3.10 3.00 0.85 2.50 0.85
Betway 2.08 3.40 2.91 0.87 0.25 0.89 0.89 2.50 0.87
Easybet 2.06 3.40 2.90 0.87 0.25 0.83 0.82 2.50 0.88
Wade 2.15 3.13 3.00 0.88 0.25 0.89 0.90 2.50 0.89
Mansion88 2.05 3.30 3.10 0.87 0.25 0.89 0.89 2.50 0.87
Interwetten
10Bet
188Bet 2.08 3.40 2.91 0.87 0.25 0.89 0.89 2.50 0.87
12Bet 2.05 3.30 3.10 0.87 0.25 0.89 0.89 2.50 0.87
Sbobet
WewBet
18Bet 2.15 3.45 3.05 0.86 0.25 0.89 0.88 2.50 0.86
Pinnacle
HK
Inegolspor
chưa
Agri 1970 Spor
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.64 3.40 4.05 0.86 0.75 0.84 0.92 2.50 0.78
Ladbrokes 1.67 3.40 4.60 0.87 2.50 0.83
Bet365 1.62 3.30 5.00 0.85 0.75 1.00 0.90 2.50 0.95
SNAI 1.65 3.60 4.50
William hill 1.62 3.40 5.00 0.91 2.50 0.80
Betway 1.63 3.31 4.21 0.91 0.75 0.89 0.95 2.50 0.85
Easybet 1.62 3.40 4.00 0.86 0.75 0.84 0.94 2.50 0.78
Wade 1.65 3.70 4.80 0.90 0.75 0.95 0.95 2.50 0.89
Mansion88
Interwetten 1.65 3.80 4.90 0.85 2.50 0.85
10Bet 1.66 3.85 4.05 0.85 0.75 0.88 0.90 2.50 0.79
188Bet 1.64 3.40 4.05 0.87 0.75 0.83 0.93 2.50 0.77
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.72 3.90 4.10 0.84 0.75 0.90 0.93 2.50 0.82
Pinnacle 1.65 3.85 4.04 0.83 0.75 0.89 0.92 2.50 0.81
HK
Dong Tam Long An
chưa
Longevity
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.39 4.10 6.20 1.01 1.25 0.81 0.70 2.25 1.11
Ladbrokes 1.40 3.90 7.50 0.95 2.50 0.80
Bet365 1.45 4.33 6.00 1.00 1.25 0.80 0.73 2.25 1.08
SNAI
William hill 1.36 3.75 7.50 1.00 2.50 0.73
Betway 1.40 4.00 6.50 0.98 1.25 0.72 0.79 2.25 0.91
Easybet 1.37 4.10 6.20 1.02 1.25 0.82 0.72 2.25 1.13
Wade 1.40 3.90 7.00 1.00 1.25 0.78 0.95 2.50 0.83
Mansion88 1.39 4.00 6.60 0.98 1.25 0.78 0.74 2.25 1.02
Interwetten 1.43 4.00 7.00 0.95 2.50 0.70
10Bet 1.40 3.80 6.75 0.96 1.25 0.74 0.88 2.50 0.81
188Bet 1.39 4.10 6.20 1.02 1.25 0.82 0.71 2.25 1.12
12Bet 1.39 4.00 6.60 0.98 1.25 0.78 0.74 2.25 1.02
Sbobet 1.03 1.25 0.73 0.81 2.25 0.95
WewBet 1.34 3.94 6.10 0.91 1.25 0.85 0.92 2.50 0.84
18Bet 1.41 4.20 7.50 0.91 1.25 0.83 0.91 2.50 0.84
Pinnacle 1.44 4.10 7.27 0.99 1.25 0.82 0.93 2.50 0.86
HK
Rangers SC
chưa
Indian Air Force
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 3.40 5.00 1.60 1.05 -0.75 0.75 0.85 4.00 0.95
SNAI
William hill
Betway
Easybet 3.40 5.00 1.58 1.05 -0.75 0.68 0.75 4.00 0.96
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.25 3.80 2.55 0.82 0.00 0.90 0.96 4.25 0.77
Pinnacle
HK
Korea Republic
chưa
Cameroon
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.63 3.58 4.60 0.83 0.75 0.97 0.93 2.50 0.77
Crown 1.62 3.55 4.55 0.80 0.75 1.02 0.98 2.50 0.82
Ladbrokes 1.67 3.70 5.50 0.95 2.50 0.75
Bet365 1.57 3.80 5.25 0.85 0.75 1.00 1.05 2.50 0.80
SNAI 1.60 3.80 5.25
William hill 1.60 3.40 5.50 0.91 2.50 0.80
Betway 1.57 3.57 4.84 0.76 0.75 1.08 0.98 2.50 0.84
Easybet 1.60 3.60 4.50 0.81 0.75 1.03 1.00 2.50 0.84
Wade 1.62 3.70 5.25 0.85 0.75 1.00 1.02 2.50 0.83
Mansion88 1.62 3.50 4.75 0.83 0.75 1.01 0.96 2.50 0.86
Interwetten 1.67 3.75 5.00 1.05 1.00 0.70 0.95 2.50 0.75
10Bet 1.64 3.75 5.25 0.83 0.75 1.00 0.96 2.50 0.82
188Bet 1.62 3.55 4.55 0.81 0.75 1.03 0.99 2.50 0.83
12Bet 1.62 3.50 4.75 0.83 0.75 1.01 0.96 2.50 0.86
Sbobet 1.58 3.60 4.80 0.79 0.75 1.05 0.95 2.50 0.87
WewBet 1.56 3.62 4.91 0.80 0.75 1.04 1.01 2.50 0.81
18Bet 1.62 3.80 5.00 0.80 0.75 0.97 0.95 2.50 0.81
Pinnacle 1.65 3.87 5.45 0.85 0.75 1.01 1.02 2.50 0.83
HK 1.62 3.35 4.70 0.93 0.75 0.83 1.05 2.50 0.68
Nepal
chưa
Bangladesh
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.26 3.10 2.83 1.01 0.25 0.81 1.04 2.25 0.76
Ladbrokes 2.30 2.90 3.00 1.30 2.50 0.53
Bet365 2.25 3.10 3.20 0.98 0.25 0.88 1.05 2.25 0.80
SNAI
William hill 2.20 2.90 3.30 1.30 2.50 0.57
Betway 2.19 2.98 3.03 0.97 0.25 0.87 1.05 2.25 0.77
Easybet 2.24 3.10 2.80 1.02 0.25 0.82 1.06 2.25 0.78
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet 2.26 3.10 2.83 1.02 0.25 0.82 1.05 2.25 0.77
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Burkina Faso
chưa
Comoros
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Chile U20
chưa
Morocco U20
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.20 3.25 2.81 0.99 0.25 0.83 0.92 2.50 0.88
Ladbrokes 2.20 3.10 2.87 0.87 2.50 0.83
Bet365 2.38 3.60 2.40 1.08 0.25 0.73 0.90 2.50 0.90
SNAI
William hill 2.20 3.00 2.90 0.85 2.50 0.85
Betway 2.25 3.25 2.73 1.04 0.25 0.80 0.91 2.50 0.91
Easybet
Wade 2.30 3.10 3.10 1.00 0.25 0.85 0.91 2.50 0.93
Mansion88 2.13 3.30 2.91 0.98 0.25 0.86 0.82 2.50 1.00
Interwetten
10Bet 2.25 3.05 2.90 0.95 0.25 0.79 0.83 2.50 0.86
188Bet 2.20 3.25 2.81 1.00 0.25 0.84 0.93 2.50 0.89
12Bet 2.13 3.30 2.91 0.98 0.25 0.86 0.82 2.50 1.00
Sbobet
WewBet 2.12 3.29 2.90 0.98 0.25 0.86 0.82 2.50 1.00
18Bet 2.20 3.45 3.00 0.94 0.25 0.82 0.79 2.50 0.97
Pinnacle 2.34 3.21 3.07 1.01 0.25 0.83 0.90 2.50 0.92
HK
Norway U17
chưa
Austria U18
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác